Velkommen Til Massasje - Et paradis for kroppen

"Menneskets kvalitet formes etter bevissthetens kvalitet, og bevissthetens kvalitet formes etter livskvaliteten"